jeden krok, dve kolesá, bohaté zážitky...NEZABUDNITEL'NÝ ZÁŽITOK V KRÁSNOM PROSTREDÍ.

Informácia o túrach

Prenájom pri menej ako 4 osobách je možné s menším príplatkom.

Kommunikácia cez telefón je odmedzená počas prehliadok, dakujeme za porozumenie.

Odpovede cez email cakajte najneskôr vo večerných hodinách.

S KARTOU DUNA - GERECSE DOSTANETE 10%- ZL'AVU.

KARTA DUNA - GERECSE